Hoe is uw winkelgebied georganiseerd?

20 augustus 2015
Rob Weiss

Een winkelgebied die toekomst vast wilt zijn verdient een professionele organisatie. Een organisatie die het winkelgebied runt als een bedrijf, met in achtneming van alle belangen, partijen en ambities. Waar vroeger de ondernemersverenigingen, de losse evenementen en een centrummanagement voor Schoon-heel-veilig prima voldeed om de consument te trekken is de wereld verandert en blijft deze sneller en sneller veranderen.

De concurrentie op winkelgebieden is nog nooit zo groot geweest, zowel vanuit online productplatformen zoals Amazon, Beslist en Fashionchicks, als social media. Met de concurrentie via social media bedoelen we dat op social media heel veel meningen, tips, uitnodigingen en ervaringen worden gedeeld, over allerlei winkelgebieden en binnensteden. Niet alleen positief, maar ook negatief. Daarmee ontstaat bij de consument makkelijker een behoefte om eens ergens anders heen te gaan, iets te proberen wat je gelezen hebt. Het gaat niet meer om de handel in producten, maar om de persoonlijke aanpak, dichtbij, verrassend, fun en service.

Samen

Samenwerking is dé oplossing in deze tijd, samen kan je meer dan alleen, samen kan je relevant zijn voor de klant, samen kan je verrassend en uniek zijn en samen geef je profiel aan de stad. Samenwerken is echter niet hetzelfde als samen praten of samen klagen. Samenwerken is een opgave en ontstaat nooit vanzelf en zal nooit vanzelf blijven bestaan. Dit vraagt regie.
In bijna alle winkelgebieden in Nederland mist de regie in de vorm die in deze tijd nodig is. Er zijn vaak vele (lokale) partijen en mensen actief om ‘er’ iets van te maken. Dat doen ze met de beste bedoelingen en vanuit betrokkenheid. Dat is goed en zeer nodig. Het is echter vaak geënt op operationele zaken. Het mist nog invulling vanuit de nieuwe consument en een invulling vanuit de klantreis, kortom van deze tijd. Het adequaat en flexibel inspelen op de veranderende consument vraagt een professioneler en strakker georganiseerde stadsregisseur; het warenhuismanagement.

Proces

Het proces om tot een stadsorganisatie te komen moet goed in plaats van snel worden doorlopen. Er zijn immers talloze partijen die belang hebben bij een winkelgebied, die een rol hebben in het verder brengen en die een achterban vertegenwoordigen. Deze partijen hebben allemaal een mening over wat goed is. Dit moet meegenomen worden in de opzet, opdat de uiteindelijke vorm en inhoud de belangen zo goed mogelijk dient en iedereen vertrouwen heeft dat de samenwerking onder de nieuwe regisseur meer oplevert dan alleen acteren. Je wilt een stadsorganisatie waarin alle, nu al actieve partijen hun stem hebben en achter de uitvoeringsagenda staan. Met het verschil dat er nu één regisseur is die het belang van het winkelgebied in de gaten houdt en die zorgt voor sturing, focus en uitvoering.

Zorg dat dit er komt

Het is meestal niet haalbaar om vanuit lokale partijen te zorgen dat deze her-organisatie wordt gerealiseerd. Er zijn belangen, verhoudingen en geschiedenis. Juist in deze fase geldt ‘vreemde ogen dwingen’. Vanuit een onafhankelijke invalshoek, met als enige belang, waar de andere partijen deelbelangen hebben; een renderend centrum met een sterk positief imago, aantrekkingskracht. Weinig leegstand, goede evenementen en daarmee veel ondernemers, werkgelegenheid en ontmoetingsplaats voor diverse consumentengroepen. Warenhuismanagement van deze tijd vraagt hard werken, focus en leiding.

Ook goed georganiseerd de toekomst in? Neem dan contact op met Ik Onderneem! de specialist om winkelgebieden klaar te stomen voor de toekomst!